Alumnes que són professors!

Coneixes alguns dels canvis que s’han produït a l’Institut La Sínia? Ara alguns alumnes són professors i imparteixen els seus propis tallers Per Lamine Gaye, Fanta Drame i Dikra El Ahreche  L’inici